Bardahl CARBURETTOR CLEANER TƏMİZLƏYCİ SPREY 400ML

Bardahl CARBURETTOR CLEANER TƏMİZLƏYCİ SPREY 400ML

12.00 AZN
Bardahl Karbürator Təmizləyici karbüratorda yaxud inyeksiya (yanacaq nasos) sistemində  yaranmış konkret problemləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur: standarta uyğun olmayan neytral rejimdə..
Bardahl CARBURETTOR CLEANER Təmizləyici Qatqı500 ML

Bardahl CARBURETTOR CLEANER Təmizləyici Qatqı500 ML

22.00 AZN
Bardahl Carburator Cleaner aşağıdakı xassələrə sahibdir : Karbürator sistemindəki çöküntüləri təmizləyərək yox edir, gücü, güvənirliyi, sürətlənməni artırır, qara tullantı tüstüsünü azaldır və yanacaq..
Bardahl CETANE BOOSTER QATQI 500 ML

Bardahl CETANE BOOSTER QATQI 500 ML

26.00 AZN
Bardahl cetane booster : setan dərəcəsini 5 mərhələyə qədər artırır, yanmanı optimallaşdırır və mühərrik çöküntülərini əngəlləyir, Mühərrikin güc və performansını artırır, çəhrayılaşmanı əngəlləyərək ..
Bardahl COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE Qatqısı  500 ML

Bardahl COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE Qatqısı 500 ML

23.00 AZN
Bardahl Common Rail İnjector Cleaner sintetik və korroziyaya uğramayan bir məhsuldur. İnjektor sisteminin müxtəlif komponentləri üçün  üçün effektlidir və 6 funksiyası vardır: injektor sistemini ..
Bardahl DEPART MOTEUR 400ML

Bardahl DEPART MOTEUR 400ML

18.00 AZN
Bardahl tez işəsalma vasitəsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • 2 və 4 gedişli mühərriklərin dərhal işə düşməsini təmin edir. • Bütün hava şəraitlərində dərhal alışma və normal işləməni təmin edir...
Bardahl DIESEL 5IN1 CLEANER 500ML

Bardahl DIESEL 5IN1 CLEANER 500ML

40.00 AZN
Bu konsentrasiyalı formula ən müasir texnologiyaya əsaslanan unikal çoxtəyinatlı əlavələrdən ibarətdir. Həm preventiv, həm də profilaktik məqsədlə istifadə oluna bilən bir məhlul olan 5-i 1-ində təmiz..
Bardahl DIESEL ANTIBACTERIA Təmizləyici vasitə 200 ML

Bardahl DIESEL ANTIBACTERIA Təmizləyici vasitə 200 ML

18.00 AZN
Bardahl diesel antibacteria aşağıdakı xassələrə malikdir: bakteriya, yosun, göbələyi əngəlləyir, filter və injektoru tıxanma və zədələnmədən qoruyur. 24  ay boyunca dizel yanacağını stabilləşdiri..
Bardahl DIESEL INJECTOR  500 ML CLEANER Qatqisi

Bardahl DIESEL INJECTOR 500 ML CLEANER Qatqisi

28.00 AZN
Bardahl diesel injector cleaner  bu xassələrə malikdir: su qəbuledici klapanları və injektorları təmizləyir və yağlayır, injektor püskürtməsini bərpa edir, soyuqkən işəsalmanı optimallaşdırır,pas..
Bardahl DIESEL STOP SMOKE DİZEL QATQİSİ 300 ML

Bardahl DIESEL STOP SMOKE DİZEL QATQİSİ 300 ML

22.00 AZN
Çıxış qazlarının miqdarının həddən çox artması yanacaq sistemində çöküntülərin anormal həddə mövcudluğundan xəbər verir ki, bu da aşağıdakı fəsadlara səbəb ola bilər: • Mühərrikin gücünün itməsi • Yan..
Bardahl EGR VAVE CLEANER DIESEL 300 ML

Bardahl EGR VAVE CLEANER DIESEL 300 ML

26.00 AZN
EGR (işlənmiş qazların resirkulyasiya klapanı) klapanındakı problemlər klapanla idarə olunan geri dönüş sistemində tıxanmaya səbəb olur. Belə ki, əmələ gəlmiş qurum (his) mühərrikin “nəfəs almasına” m..
Bardahl ENGINE FLUSH  300 ML

Bardahl ENGINE FLUSH 300 ML

16.00 AZN
Ən yaxşı Mühərrik təmizləyici qatqıUstalara verinlən ən məşhur suallardan biri də “Ən yaxşı mühərrik təmizləyici qatqı hansıdır?” sualıdır.Bardahl Mator Yağı Təmizləyicisi xüsusi həlledicilərin və yağ..
Bardahl ENGINE STOP LEAK QATQISI 300 ML

Bardahl ENGINE STOP LEAK QATQISI 300 ML

23.00 AZN
Bardahl engine stop leak aşağıdakı xassələrə sahibdir:klapanlarda karbon çöküntülərini azaldır,sərtləşmiş və qırışmış O-halqalarını və qasketləri (прокладкa) yumşaldır,70%ə qədər qasket  dərəcəsi..
Bardahl EXPORT EGR VALVE CLEANER QATQI 400ML

Bardahl EXPORT EGR VALVE CLEANER QATQI 400ML

26.00 AZN
Bardahl EGR klapan təmizləyicisi hisi və pası və çöküntünü azaldır, bütün karbon çöküntülərini sugətirmə klapanlarından və EGR klapanından təmizləyir. Suqəbuledici sistemi təmizləyir, klapan və EGR kl..
Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER 500 ML

Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER 500 ML

28.00 AZN
Bardahl  injector cleaner sintetik, korroziya olmayan məhsuldur. İnjektor sisteminin müxtəlif komponentləri üçün uyğundur və 6 xarakteristikası vardır: injektor sistemini təmizləyərək qoruyur, ka..
Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER Qatqisi 300 ML

Bardahl FUEL INJECTOR CLEANER Qatqisi 300 ML

20.00 AZN
Bardahl fuel injector cleaner : suqəbuledici klapan və injektorları təmizləyərək yağlayan həlledici və külsüz yuyucuların qarışımından ibarətdir. İnjektor püskürtməsini optimallaşdırır, paslanma və ko..
Göstərilir: 31 . 45 -ə 77 -dən (6 səhifə)